Molekularnogenetska analiza pri bolnikih z Alportovim sindromom in benigno družinsko hematurijo

  • molekularnogenetska analiza genov COL4A3, COL4A4 in COL4A5 (sekvenciranje kodirajočih regij kolagenskih genov z metodo nove generacije sekvenciranja – NGS);