Molekularnogenetska analiza gena MAPT pri bolnikih s frontotemporalno demenco (FTD)

  • molekularnogenetska analiza eksonov 1, 9, 10, 11, 12 in 13 gena MAPT z metodo sekvenciranja Sanger;