Preiskave FISH

 • Določanje fuzij genov BCL2, BCL6 in MYC pri limfomih
 • Določanje monosomije kromosoma 3 in povečanja števila kopij 8q pri uvealnem melanomu
 • Določanje homozigotne delecije 9p21 (CDKN2A)
 • Določanje translokacije gena EWSR1
 • Določanje amplifikacije gena MDM2
 • Določanje števila kopij genov s štirimi probami (CEP6, MYB, RREB1, CCDN1) v diagnostiki kožnega melanoma
 • Določanje ko-delecije 1p/19q pri glialnih tumorjih z oligodendroglialno komponento
 • pomnožitev gena MDM2,
 • delecija 9p21 (CDKN2A),
 • ugotavljanje monosomije kromosoma 3,
 • translokacija EWSR1,
 • kodelecija 1p/19q,
 • preiskava s 4 sondami (CEP6, MYB, RREB1, CCDN1) v diagnostiki melanoma.