Izvidi patoloških preiskav Inštituta za patologijo so dostopni v eZdravju

Na Inštitutu za patologijo se zavedamo vedno večjega pomena informatizacije v zdravstvu in dragocenega časa, ki ga vsi izgubljamo s pošiljanjem izvidov v fizični obliki. Zato našim naročnikom omogočamo elektronski dostop do naših izvidov v eZdravju (storitev CRPP). Omogočamo tudi obveščanje po elektronski pošti ali SMS sporočilu, ko je preiskava zaključena in izvid na voljo v eZdravju.

 

Za več informacij se obrnite na vodjo službe za Informacijsko tehnologijo: g. Žiga KUŠAR, 041 233 074, ziga.kusar@mf.uni-lj.si .

Več…

Naši elektronski izvidi so v obliki datoteke pdfA. Za elektronski podpis zdravnik uporablja kvalificirano digitalno potrdilo. Originali izvidov so shranjeni v akreditirani eHrambi dokumentov. V celotnem procesu kot tudi na samem izvidu sta zagotovljeni verzioniranje in sledljivost.

 

V sklopu sistema eZdravje je tudi funkcionalnost Centralni register pacientovih podatkov (CRPP). Gre za elektronsko obliko klasične pacientove kartoteke. V CRPP izvide pošilja tudi Inštitut za patologijo. Pogoj za dostop do izvidov Inštituta za patologijo v CRPP je, da imate omogočen dostop do storitev eZdravja prek omrežja zNet.  Dostop do eZdravja imajo vse bolnišnice in zdravstveni domovi ter nekateri zasebniki. Vsi glavni bolnišnični informacijski sistemi (BIS) že podpirajo dostop do CRPP, kar pomeni, da naše izvide lahko že vidite neposredno v vašem BIS.

 

Ker storitev CRPP ne omogoča obveščanja zdravnikov v BIS, kdaj je nov izvid (ali nova verzija izvida) na voljo v CRPP, našim naročnikom nudimo možnost obveščanja zdravnikov po elektronski pošti ali SMS sporočilu o zaključeni preiskavi in izvidu, ki je na voljo v CRPP. Seveda lahko poteka obveščanje tudi na centralni elektronski naslov ali GSM številko za celoten oddelek ali ustanovo.