Na Inštitutu za patologijo smo uvedli sistem strukturiranih izvidov

Obveščamo, da smo uvedli sistem strukturiranih izvidov, ki ga bomo postopoma širili na vse več področij, predvsem različne vrste tumorjev.

Že dlje časa nekatere standardizirane izvide posredujemo na način, da so parametri navedeni z običajnimi črkami in vrednosti z debelimi. Tak način je bil dobro sprejet in ga ohranjamo, novi sistem pa zagotavlja še večjo standardizacijo in poenotenje ter strukturiranje (parametriziranje) izvidov.

Več…

Želimo vas obvestiti o novem standardiziranem načinu podajanja nekaterih informacij v izvidu, ki je pogojen s samim strukturiranim vnosom podatkov.

 

Organ/vrsta tkiva, lokacija, stran in način odvzema so navedeni na začetku na naslednji način, pri čemer so posamezni podatki ločeni med seboj s pokončnimi črtami:

Organ oz. tkivo | Lokacija glede na šifrant | Stran | Način odvzema | Dodatni podatki, npr. natančnejša lokacija

Primer zapisa:

Podkožje | Čelo | Desno | Ekscizija | Nad obrvjo

Če kakšen od podatkov (polj) ni pomemben, se tisto polje ne izpiše. V načrtu je, da bodo enaki šifranti na voljo v e-napotnici za patološke preiskave.

 

Kadar je na vprašanje možnih več odgovorov (»multiselect«), so ti med seboj ločeni z vertikalnimi črtami (vertikalne črte imajo v tem primeru pomen »IN«) – primer:

Histopatološki tip tumorja: Infiltrativni | Nodularni | Površinsko rastoči.

 

Kadar izbrano vrednost parametra oziroma odgovor dodatno pojasnimo, je oblika zapisa, kot je prikazano v spodnjih primerih. Dodatno pojasnilo je za vertikalno črto, pred katero pa je za navedbo vrednosti parametra pika:

 

Regresija: Je prisotna. | Obsežna.

Histopatološki tip tumorja: Infiltrativni | Nodularni | Površinsko rastoči. | Pigmentiran.

Druge spremembe: So prisotne. | Aktinična keratoza. Huda solarna elastoza dermisa.