Kdo smo

Na Inštitutu za patologijo je zaposlenih 22 specialistov patologije in 76 drugih sodelavcev. Na področju patologije si prizadevamo za zagotavljanje najsodobnejše diagnostike ter uspešno raziskovalno in pedagoško delo.

Vodstvo Zdravniki specialisti Strokovni sodelavci

Znanstv. sod. dr.

Emanuela Boštjančič, univ. dipl. mikrobiol.

Analitik01 543 7195


emanuela.bostjancic@mf.uni-lj.si


Prof. dr.

Damjan Glavač, univ. dipl. kem.

Specialist laboratorijske medicinske genetike01 543 7181


damjan.glavac@mf.uni-lj.si


Katarina Hafner, inž. lab. biomed.

Inženir01 543 7114


katarina.hafner@mf.uni-lj.si


Asist. razisk. dr.

Alenka Matjašič, univ. dipl. biol.

Analitik01 543 7182


alenka.matjasic@mf.uni-lj.si


Breda Nagode, univ. dipl. biol.

Analitik01 543 7136


breda.nagode@mf.uni-lj.si


Asist. razisk. dr.

Živa Pipan Tkalec, univ. dipl. biol.

Analitik01 543 7157


ziva.pipan-tkalec@mf.uni-lj.si


Jerica Pleško, univ. dipl. mikrobiol.

Analitik01 543 7122


jerica.plesko@mf.uni-lj.si


Dr.

Irena Srebotnik Kirbiš, univ. dipl. inž. živ. tehn.

Analitik01 543 7117


irena.srebotnik-kirbis@mf.uni-lj.si


Dr.

Alenka Vizjak, univ. dipl. biol.

Samostojni analitik01 543 7133


alenka.vizjak@mf.uni-lj.si


Karmen Wechtersbach, mag. lab. biomed.

Analitik01 543 7122


karmen.wechtersbach@mf.uni-lj.si


Znanstv. sod. dr.

Andrej Zupan, univ. dipl. biokem.

Analitik01 543 7189


andrej.zupan@mf.uni-lj.si


Margareta Žlajpah, mag. biokem.

Analitik01 543 7195


margareta.zlajpah@mf.uni-lj.si