Jože Pižem.

Vloga »personalizirane« diagnostike v patologiji pri zdravljenju bolnikov z rakom.

1. ŠSSFD kongres, virtualno, Slovenija, 27.3.2021.

 

Povezano:



 

Nika Kojc.

Kidney diseases associated with monoclonal immunoglobulins.

7. slovenski nefrološki kongres 2021. virtualno, Ljubljana, Slovenija, 11.-14.3.2021.

 

Povezano:



 

Nika Kojc.

Electron Microscopy: EM contribution to kidney biopsy diagnostics Cells and compartments.

33rd European Congress of Pathology. Sweden. 29.8.2021.

 

Povezano:



 

Damjan Glavač.

Genotipske in fenotipske značilnosti slovenskih bolnikov s Stargardtovo boleznijo = Genotypic and phenotypic characteristics of slovenian patients with Stargardt disease.

V: VIDOVIĆ Valentinčič N (ur.), CvenkelB (ur.). 13. slovenski oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo : 20.-22. maj 2021: 3th Slovenian Congress of Ophthalmology with International Participation: 20th-22nd May 2021.

 

Povezano:



 

Nina Zidar.

Hirschsprung’s disease.

14th Digestive Pathology Course, Bucharest, Romania (online), 5.-6. nov. 2021.

 

Povezano:



 

Nina Zidar.

Squamous precancerous lesions and anal carcinoma.

Srečanje avstrijskega društva za patologijo. Beljak, Avstrija (online), 16.-18. 09. 2021.

 

Povezano:



 

Nina Zidar.

PD-L1 testing and CPS in head and neck squamous cell carcinoma.

MSD Academy for Pathologists, Ljubljana (online). 30. 09. 2021.

 

Povezano:



 

Nina Zidar.

Stem cell properties in head and neck cancerogenesis.

European Congress of Pathology. Glasgow, UK (online), 29.-31. 08. 2021.

 

Povezano:



 

Nina Zidar.

Fibrosis in Crohn’s disease – what can we learn from pathology?

9th Congress of the Croatian Society of Gastroenterology. Zagreb, Hrvaška (online). 28.-30. 10. 2021.

 

Povezano:



 

Nina Zidar.

Infectious pathology of the large bowel.

4th Meeting of the Pannonian Working Group of Gastrointestinal Pathology. Graz, Avstrija (online), 7.-8. 05. 2021.

 

Povezano: