Ravnik-Glavač M, Goričar K, Vogrinc D, Koritnik B, Lavrenčič JG, Glavač D, Dolžan V.

Common genetic polymorphisms as clinical modifiers of amyotrophic lateral sclerosis.

Proceedings of Genetika 2022 : 9th Congress of the Genetic Society of Slovenia and [9th] meeting of the Slovenian Society for Human Genetics with international participation : Ljubljana, Slovenija, 28.9.2022.

 

Povezano: 

Alenka Matjašič.

Molekularno-genetska diagnostika tumorjev centralnega živčevja.

Strokovno srečanje Možganski tumorji - standardi in perspektive. Onkološki inštitut, Ljubljana, Slovenija, 11.11.2022.

 

Povezano: |