Raziskovalni


Kojc N, Perše M, Pleško J, Večerić Haler Ž.

Early graft loss after kidney transplantation: Endothelial dysfunction of renal microvasculature.

BioMed Res Int. 2018; 2018: 4074209.

 

Povezano:2.6

faktor vpliva


Nika Kojc.

Ledvična biopsija pri pediatričnih nefroloških bolnikih v luči molekularno-genetskih preiskav. XXVIII. srečanje pediatrov. Maribor, Slovenija, 13.4.2018.

 

Povezano: 

Nika Kojc.

Ledvične bolezni, povezane z monoklonskimi gamopatijami

Strokovni sestanek SZD – Nefrološkega društva. Bled, Slovenija, 1. - 2.12.2017.

 

Povezano: