Katarina Dimnik.

Histopatološka obravnava z zdravili povzročene osteonekroze čeljustnic. Simpozij o MRONJ z zdravili povzročeni osteonekrozi čeljustnic.

Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z mednarodnim inštitutom za MRONJ. Webinar - videokonferenca. Ljubljana, Slovenija, 22.4.2020.

 

Related: 

Nina Zidar.

Reporting squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx.

European Congress of Pathology. Nica, Francija, 7.-11.9.2019.

 

Related: 

Metka Volavšek.

Parotid gland MALT lymphoma.

Jesensko srečanje Združenja za patologijo in sodno medicino. Medana, Slovenija, 28.9.2019.

 

Related: 

Zidar N, Gale N.

Larynx cancer: Pathology and genetics.

In: Boffetta P, Hainaut P, eds. Encyclopedia of cancer. 3rd edition, vol. 2. Elsevier, Academic Press; 2019, p. 346–355.

 

Related: 

Zidar N, Dimnik K, Grošelj A.

Amyloidosis of the larynx and pharynx.

In: Franchi A, ed. Pearls and pitfally in head and neck pathology. Cambridge: Cambridge University Press; 2019, p. 151-4.

 

Related: 

Zidar N, Kragelj G.

Oral syphilis.

In: Franchi A, ed. Pearls and pitfally in head and neck pathology. Cambridge: Cambridge University Press; 2019, p. 16-18.

 

Related: 

Zidar N, Dimnik K.

Ulcerative stomatitis.

In: Franchi A, ed. Pearls and pitfally in head and neck pathology. Cambridge: Cambridge University Press; 2019, p. 1-3.

 

Related: