Raziskovalni


Zidar N, Boštjančič E, Malgaj M, Gale N, Dovšak T, Didanovič V.

The role of epithelial-mesenchymal transition in squamous cell carcinoma of the oral cavity.

Virchows Archiv 2018 Feb; 472(2): 237-245. doi: 10.1007/s00428-017-2192-1.

 

Povezano:2.9

faktor vpliva


Nina Zidar.

Microcystic/reticular schwannoma. Slide seminar. International Academy of Pathology. Amman, Jordanija, 14.-18.10. 2018.

 

Povezano: 

Nina Zidar.

Oral syphilis. Head and Neck Slide Seminar. Pannonia Congress of Pathology. Mikulov, Češka, 16.5.2018.

 

Povezano: 

Nina Zidar.

Epithelial-mesenchymal transition in carcinomas. International Congres of Serbian Pathology and Cytology Association. Zlatibor, Srbija, 18.-21.4.2018.

 

Povezano: | 

Zidar N, Brandwein-Gensler M, Cardesa A, Helliwell T, Hille J, Nadal A.

Conventional squamous cell carcinoma. In: El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, eds. WHO Classification of head and neck tumours. 4th ed. Lyon: IARC; 2017. p. 5-8.

 

Povezano: 

Zidar N, Cardesa A, Gillison M, Helliwell T, Hille J, Nadal A. Verrucous carcinoma.

In: El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, eds. WHO Classification of head and neck tumours. 4th ed. Lyon: IARC; 2017. p. 8-9.

 

Povezano: 

Lewis JS, Gillison M, Westra WH, Zidar N. Basaloid squamous cell carcinoma.

In: El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, eds. WHO Classification of head and neck tumours. 4th ed. Lyon: IARC; 2017. p. 9-11.

 

Povezano: 

Richardson M, Gale N, Hille J, Zidar N. Papilloma and papillomatosis.

In: El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, eds. WHO Classification of head and neck tumours. 4th ed. Lyon: IARC; 2017. p. 17-9.

 

Povezano: 

Katarina Odar.

EBV-positive mucocutaneous ulcer.

48th Professor Janez Plečnik Memorial Meeting Lymphoma Update. Ljubljana, Slovenija, 8.12.2017.

 

Povezano: 

Katarina Odar.

Odvzem, prenos in priprava vzorcev za patohistološko preiskavo.

Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje. Ljubljana, Slovenija, 18.3.2017.

 

Povezano: