Prikaz primera


Šekoranja D, Boštjančič E, Salapura V, Mavčič B, Pižem J.

Primary aneurysmal bone cyst with a novel SPARC-USP6 translocation identified by next-generation sequencing.

Cancer Genet. 2018; 228-229: 12-16.

 

Povezano:2.4

faktor vpliva


Jože Pižem.

Kostna patologija – osnovni pogoji za patološko diagnostiko in nekatere novosti

Jesensko srečanje Združenja za patologijo in sodno medicino. Šmarješke toplice, Slovenija, 17. -18.11.2017.

 

Povezano: