Nina Zidar.

Stem cell properties in head and neck cancerogenesis.

European Congress of Pathology. Glasgow, UK (online), 29.-31. 08. 2021.

 

Povezano: 

Nina Zidar.

Activities of the Working group for head and neck pathology at European Society of Pathology.

United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP), Baltimore, ZDA (online), 17. 03. 2021.

 

Povezano: 

Katarina Dimnik.

Histopatološka obravnava z zdravili povzročene osteonekroze čeljustnic. Simpozij o MRONJ z zdravili povzročeni osteonekrozi čeljustnic.

Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z mednarodnim inštitutom za MRONJ. Webinar - videokonferenca. Ljubljana, Slovenija, 22.4.2020.

 

Povezano: